การสหกรณ์ไทย

‘ธนารักษ์’เปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย เริ่ม 1 มีนาคม นี้

นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย เริ่ม 1 มีนาคม นี้