การส่งออก

ทุเรียนไทย ส่งออกขยายตัว มูลค่ากว่า 788 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะตลาดจีน

ทุเรียนไทย การส่งออกขยายตัว สร้างมูลค่ากว่า 788 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะตลาดจีน เป็นผลจากความตกลงการค้าเสรี ประเทศคู่เจรจาไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

โควิด19 ทำ เศรษฐกิจไทย ทรุดหนัก คาดใช้เวลา 2 ปีฟื้นตัว

นายทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เปิดเผยว่า ธนาคารมองว่าน่าจะใช้เวลาอีกมากกว่า 2 ปีกว่าที่เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว

ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก สารคดีสั้น ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดราชบุรี ตอนที่ 3

ราชบุรี จังหวัดที่ได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งโอ่งมังกร ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และคุณค่าของทรัพย์ใน “ดิน” พื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีความอุดมไปด้วยแร่ธาตุ เพราะลักษณะดินเป็นดินตะกอนที่ทับถมกันเป็นเวลานานจากการไหลผ่านของแม่น้ำ“ดินดี น้ำอุดม”