การอนุรักษ์เอกสารสำคัญ

ลุ้นขึ้นทะเบียน! กฎหมายตราสามดวง เป็นเอกสารมรดกชาติ

ลุ้นขึ้นทะเบียน! กฎหมายตราสามดวง หลังจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เสนอขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ก่อนก้าวต่อไปเป็นเอกสารความทรงจำแห่งโลก ชี้ เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชาติด้านต่างๆ และความก้าวหน้าของหลักกฎหมายไทยโบราณ ที่ยังมีความทันสมัยถึงปัจจุบัน และสอดคล้องมาตรฐานระดับสากล