การุณยฆาต

หนุ่มไทย “การุณยฆาต” การลาจากชั่วนิรันดร์ ทุกตัวอักษรเปี่ยมความหมาย

นี่คือเรื่องราวฮือฮา และไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันกับประโยคสั่งลา “วันนี้ผมจะตาย” ของหนุ่มไทยป่วยเนื้องอกในสมองขอใช้บริการ “การุณยฆาต&#822 […]