การเคลื่อนไหวทางการเมือง

แถลงการณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่อนุญาตให้จัดงาน “วิ่งไล่ลุง”

วิ่งไล่ลุง จากกรณีที่มีเพจชื่อ มวล.เสรี ได้แชร์ข้อความและภาพเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วิ่ง ไล่ ลุง มวล.” โดยจะใช้เส้นทางถนนรอบนอกมหาวิทยาลั […]