การเพาะปลูก

กรมชลประทาน พร้อมรับมือ ฝนที่อาจตกเพิ่มขึ้น กำชับเจ้าหน้าที่ติดตาม-เฝ้าระวัง

กรมชลประทาน หลายพื้นที่ในประเทศไทย เริ่มมีแนวโน้มฝนตกดีขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดินและพื้นที่การเกษตรได้บ้างเกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้