การเลือกตั้งขั้นต้น

Primary Vote คืออะไร? | ตอนที่ 3

Primary Vote คืออะไร? การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม Primary Vote เปลี่ยนโฉมการเมืองไทย… ให้สมาชิกพรรคการเมืองเป็นผู้กำหน […]