การเสพติดยา

อันตราย!! หากใช้ “ยาตามที่แพทย์สั่ง” ผิด

หลายคนเวลาป่วยมักไม่ไปหาหมอ แต่จะหยิบยามากินเอง ไม่ว่าจะเป็นยาสามัญประจำบ้าน หรือกระทั่งยาของคนในครอบครัว หรือของคนอื่นซึ่งเป็นยาที่แพทย์สั่ง แม้จะอ้า […]