การแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ไทยร่วง! อยู่อันดับ 38 มีศักยภาพแข่งขันทางเศรษฐกิจ

WEF จัดอันดับความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 140 ประเทศทั่วโลก ไทยร่วงจากอันดับ 34 มาอยู่ที่ 38 ขณะที่สหรัฐอเมริกาขึ้นแท่นอันดับ 1 สิงคโปร์ 2 เยอรมนีท […]