การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

จีน ใช้เวลา 1 เดือน ยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด19

รัฐมนตรีจีน เปิดเผยว่าจีนได้รับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอันเกิดจาก โควิด19 อย่างรวดเร็ว โดยการแพร่กระจายของไวรัสถูกยับยั้งภายในเวลาหนึ่งเดือนเศษ

เลิกเถียงกัน! หมอแล็บแพนด้า สอนใส่หน้ากากอนามัยด้านไหนควรเข้า-ออก

หมอแล็บแพนด้า |การกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่น ทางตอนกลางของจีน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น