การโกงข้อสอบ

ผลวิจัยเผย! พฤติกรรมการโกงของ คนรุ่นใหม่ น่าเป็นห่วง บ่มเพาะตั้งแต่ในโรงเรียน

พฤติกรรมและสามัญสำนึกพื้นฐานด้านการโกง ของคนรุ่นใหม่น่าเป็นห่วง งานวิจัยเผย คนเจเนอเรชั่นวายคุ้นเคยกับการโกงข้อสอบและลอกการบ้านเป็นอย่างดี