การโฆษณาสินค้า

เปลี่ยนช่องว่างทางธุรกิจให้มีกำไร เริ่มต้นที่ “บาร์เทอร์คาร์ด”

เปลี่ยนช่องว่างทางธุรกิจให้มีกำไร เริ่มต้นที่ “บาร์เทอร์คาร์ด” ช่องว่างของธุรกิจที่น่ากลัวที่สุดคือ “การตลาดที่อ่อนแอ” เพราะถึงแม้สินค้าและบริการของธุ […]