Tag: การไฟฟ้านครหลวง

กฟน. เชิญชวนชมไฟประดับ 5 ล้านดวง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

08 พฤษภาคม 2562

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะโฆษก กฟน. เปิดเผยว่า ตามที่ กฟน. ได้ดำเนินการติดตั้งตกแต่งไฟประดับเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน ถนนพระสุเมรุ ถนนอัษฎางค์ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน ถนนท้ายวัง และถนนมหาราช โดยใช้ไฟหยดน้ำจำนวน 5 ล้านดวง รวมถึงยังมีการติดตั้งไฟประดับชนิด LED รอบพระบรมมหาราชวัง สำหรั …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ