Tag: การไฟฟ้านครหลวง

กฟน. จัดสัมมนาสานสัมพันธ์ลูกค้า MEA BETTER CARE SERVICE ประจำปี 2561

25 กันยายน 2561

กฟน. จัดสัมมนาสานสัมพันธ์ลูกค้า MEA BETTER CARE SERVICE ประจำปี 2561 วันนี้ (25 กันยายน 2561) นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ พร้อมกล่าวเปิดงาน “สมาชิก MEA BETTER CARE SERVICE ประจำปี 2561” ให้กับลูกค้าสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวนกว่า 300 คน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ใช้บริการของ กฟน. พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย แนะนำงานบริการที่ทันสมัยของ กฟน. ณ ห้องวอเตอร์เกตบอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ก …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ