กฟน. แก้สำเร็จ!! สายสื่อสารรกรุงรัง ด้วยเทคโนโลยีไมโครดักท์ ครั้งแรกในไทย

กฟน. แก้สำเร็จ!! สายสื่อสารรกรุงรัง ด้วยเทคโนโลยีไมโครดักท์ ครั้งแรกในไทย   วันนี้ (27 กันยายน 2561) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง […]

กฟน. จัดสัมมนาสานสัมพันธ์ลูกค้า MEA BETTER CARE SERVICE ประจำปี 2561

กฟน. จัดสัมมนาสานสัมพันธ์ลูกค้า MEA BETTER CARE SERVICE ประจำปี 2561 วันนี้ (25 กันยายน 2561) นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็น […]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในงานมอบรางวัล Energy Mind Award 2016 และ 2017 ของ กฟน.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในงานมอบรางวัล Energy Mind Award 2016 และ […]

กฟน. ลงพื้นที่พบประชาชนก่อนนำสายไฟฟ้า สายสื่อสารลงใต้ดินโครงการพระราม 3 ระยะที่ 2

กฟน. ลงพื้นที่พบประชาชนก่อนนำสายไฟฟ้า สายสื่อสารลงใต้ดินโครงการพระราม 3 ระยะที่ 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อมูลสร้างความรับรู้ เข้ […]

กฟน. จัดมหกรรมการวิ่งครบรอบ 60 ปี ยิ่งใหญ่ ก้าวสู่วิถีอนาคตใจกลางมหานคร “60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro 2018”

กฟน. จัดมหกรรมการวิ่งครบรอบ 60 ปี ยิ่งใหญ่ ก้าวสู่วิถีอนาคตใจกลางมหานคร “60th Anniversary MEA Smart Run Smart Metro 2018” ​วันนี้ (16 กันยายน 2561) นา […]

กฟน. เดินเครื่องขุดเจาะโครงการอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินใหญ่ที่สุดในไทย

กฟน. เดินเครื่องขุดเจาะโครงการอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินใหญ่ที่สุดในไทย วันนี้ (5 กันยายน 2561) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) […]

กฟน.พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน : ปล่อยหมัด 28 ส.ค. 61

กฟน.พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน : ปล่อยหมัด 28 ส.ค. 61

1 2 3 4 5 10