กฟน.ผนึกกำลังกสทช.และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ นำสายสื่อสารลงดิน

กฟน.ผนึกกำลังกสทช.และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ นำสายสื่อสารลงดิน โครงการถนนพหลโยธิน มุ่งสู่ถนนมหานครแห่งอาเซียน

1 7 8 9 10