กาละแม

ขนมหวานโบราณ ขึ้นชื่อ แห่งเมืองช้างใหญ่ “40 กว่าปี” ที่ทำด้วยใจ “กาละแม ศีขรภูมิ” ตราปราสาทเดียว!!

กาละแม ศีขรภูมิ ปราสาทเดียว เมื่อ พ.ศ.2517 ได้ทดลองทำกินกันในเฉพาะครอบครัว และได้แบ่งปันเพื่อนบ้านให้ลองชิม จึงแนะนำว่า ควรทำขายเพราะมีรสชาติที่ดี ปละ […]