กำกับดูแลสำนักพุทธ

“ออมสิน” เผย ไม่น้อยใจ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้หมด

“ออมสิน” เผย  ไม่น้อยใจ  ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้หมด   เชื่อ “พล.อ.ธนะศักดิ์” มีความรู้ความสามารถ