กำจัดตัวตะเข็บ

เร่งกำจัด “ตะเข็บ” บุกบ้าน-รพ.สต. นับแสนตัว

ตัวตะเข็บบุกบ้าน ปชช. นับแสนตัว หนักสุดที่ รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ชาวบ้านหวั่นจะไต่เข้าหูเด็ก เทศบาลเร่งฉีดยากำจัด