กำจัดวัชพืช

ชป. ย้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เร่ง กำจัดวัชพืช ในแม่น้ำ เตรียมรับน้ำหลาก

กำจัดวัชพืช ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์น้อย แม้จะมีฝนตกระยะนี้ แต่มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯเพียงบางแห่งเท่านั้น ย้ำทุกโครงการ

กรมชลประทาน เร่งกำจัดวัชพืชบริเวณเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง รักษาระบบนิเวศบริเวณอ่างเก็บน้ำ

จากกรณีที่บริเวณเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง มีวัชพืชปกคลุมผิวน้ำอย่างหนาแน่นในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ตลอดจนคุณภาพน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา