กำลังพลทหาร

ประยุทธ์ ประชุมกลาโหม เล็งแผนลดกำลังพลทหาร ภายใน 4 ปี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห ประชุมกลาโหม เล็งแผนลดกำลังพลทหาร ภายใน 4 ปี