กิจกรรมเก็บตัวสาวงาม

อวดโฉมชุดว่ายน้ำ 3 สไตล์ เวที นางสาวถิ่นไทยงาม 2563

วันที่ 29 ก.ค. 2563 ในกิจกรรมเก็บตัวสาวงามเวที นางสาวถิ่นไทยงาม 2563 เป็นวันที่สาม ซึ่งเป็นรอบที่ 30 สาวงามผู้เข้าประกวดฯ อวดโฉมในชุดว่ายน้ำ