กิจกรรมแฟลชม็อบศาลายา

มหิดล ร่อนแถลงการณ์ ไม่ให้ใช้พื้นที่จัดแฟลชม็อบศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัย