กิจกรรมโรงเรียน

เลิกเสียดีไหม? กิจกรรมกราบแม่ที่โรงเรียน

ถึงช่วง “วันแม่” นอกจากภาพความรักระหว่างแม่กับลูกแล้ว ภาพหนึ่งที่มักปรากฎให้เห็นประจำ คือภาพเด็กที่ไร้ผู้ให้กำเนิด ขณะที่กิจกรรมวันแม่ของหลายโรงเรียนย […]