กิจการนิสิต

ฝากถึงเนติวิทย์ : จุฬาฯเหมือนกันอย่าใช้แต่โซเชียล

จุฬาฯ ยอมรับ อาจารย์ใช้วิธีการไม่เหมาะสม แต่ไม่ได้ทำร้ายเด็ก พร้อมฝากไปถึงสภานิสิต มาพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัย อย่าใช้เพียงโซเซียล ย้ำเป็นชาวจุฬาฯเหมือน […]