กิจการพรรคการเมือง

กกต. ติวเข้มพนักงานด้านกิจการพรรคการเมืองเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง

กกต. เปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยติวเข้มพนักงานด้านกิจกรรมพรรคการเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดการเลือกตั้ง