กินยา

ลืมกินยาตามเวลา จะส่งผลอะไรต่อร่างกาย?

ลืมกินยาตามเวลา ยาก่อนอาหารปกติควรรับประทานในช่วงท้องว่างก่อนช่วงเวลารับประทานอาหารประมาณ 30 นาที ยกเว้นยาบางชนิดที่เกี่ยวกับ