กินเจ2018

ข้อควรปฏิบัติและห้ามปฏิบัติในช่วง “เทศกาลกินเจ”

“เทศกาลกินเจ” ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่คนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนยึดถือกันมาอย่างช้านาน ซึ่งจะตรงกับ วันขึ้น 1 ค่ำเดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) โดยการกินเจในแ […]

อาหารห้ามหยิบใส่ปาก กินเจ 2561 ให้ครบวัน

ใกล้เทศกาลกินเจกันแล้ว หลายคนที่คิดจะเริ่มกินเจในช่วงนี้ อาจยังมีความสงสัยในเรื่องของอาหารว่า เราสามารถกินอะไรได้บ้าง หรือไม่สามารถกินอะไรได้บ้าง วันน […]