กุยช่าย

ร้านเด็ด เจ้าดัง ย่านตลาด ท่าน้ำนนท์ ตอนที่ 2 กุยช่าย7สี ถ้ามาแล้วไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึง

กุยช่าย7สี | ท่าน้ำนนท์ เป็นท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายท่าใกล้เคียงกัน ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าและหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี ท่าน้ำนนท์