กุลยา ตันติเตมิท

คลังเปิดรายละเอียด ยิ่งใช้ยิ่งได้ พร้อมให้ประชาชนลงทะเบียน 21 มิ.ย. 2564 นี้

หลังจากที่ครม.ได้อนุมัติโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยในเวลานี้เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ได้เปิดใช้งาน

คลังแนะรีบยืนยันตัวตน และใช้จ่ายโครงการ คนละครึ่ง โดยเร็ว

คนละครึ่ง — นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง