กู้ยืมเงินกยศ.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กู้ยืมเงินกยศ. โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันได้ มีผลแล้ววันนี้

กู้ยืมเงินกยศ. —- เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา