ก่อสร้างรันเวย์

คนไทยรอใช้อยู่! กลุ่มเนาวรัตน์-ถนอมวงศ์ ชนะประมูลก่อสร้างรันเวย์ สุวรรณภูมิ เฟส 3

กลุ่มเนาวรัตน์-ถนอมวงศ์ ชนะประมูลก่อสร้างรันเวย์ สุวรรณภูมิ เฟส 3 ด้วยราคาต่ำกว่าราคากลาง คาดใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จประมาณปี 2566