ก้างปลาติดคอ

ความเชื่อผิด ๆ เมื่อมี ก้างปลาติดคอ ทำแล้วอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ติดเชื้อเป็นหนองได้

ก้างปลาติดคอ หลายคนคงเคยได้ยิน ความเชื่อและสารพัดวิธีการปฏิบัติหากมีก้างปลาติดคอ ไม่ว่าจะเป็น การปั้นข้าวเหนียว การรับประทานกล้วย หรือมาร์ชเมลโล