ก๊าซปิโตรเลียม

รถไฟบรรทุกน้ำมันตกราง!! บริเวณหน้าวัดเสมียนนารี

เกิดอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกถังเปล่าบรรจุน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และรถถังของทหารตกรางบริเวณหน้าวัดเสมียนนารี เบื้องต้น เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 คน