ก๊าซหัวเราะ

ก๊าซหัวเราะ สูดดมต่อเนื่องมีผลต่อสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทส่วนปลาย

กรมการแพทย์เตือนภัยจากการสูดดม ก๊าซหัวเราะ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีผลต่อสมอง ระบบประสาทไขสันหลังและเส้นประสาทส่วนปลาย