ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางชลมารค 12 ธ.ค. 2562

ประมวลภาพประวัติศสาตร์ ความสวยงามของ พิธีชลมารค 2562 หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางชลมารค 12 ธ.ค. 2562 เว็บไซต์พระลาน ได้เผยแพร่

โปรดเกล้าฯ 12 ธ.ค. 62 จัดพระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯจัดพระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 12 ธ.ค. 62

ประมวลภาพ ซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 2

การซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่) ครั้งที่ 2