ขอแสดงความรับผิดชอบ

สั่งตั้งกรรมการสอบครูทำโทษเด็ก ป.4 ก้นช้ำ

จากกรณี ครูสอนภาษาอังกฤษ รร.วัดวรจันทร์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี ทำโทษเด็กนักเรียนชั้น ป.4 จำนวน  2 คน เนื่องจากไม่ทำงานส่งครู โดยการใช้ไม้ตีก้น […]