ขาดแคลนน้ำ

กรมชลประทาน ส่งน้ำช่วยพื้นที่ทำนาปี 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

กรมชลประทาน เดินหน้าหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ หลังรวมกลุ่มกันเรียกร้องให้ชลประทานส่งน้ำให้ทำนาปี

กรมชลประทานตาก ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสามเงา หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านให้ความร่วมมือ

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี อ่างเก็บน้ำโคราชแห้งขอด ยัน ช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี การนำเสนอข่าวว่า อ่างเก็บน้ำโคราชแห้งขอด ! น้ำฝนไม่ไหลเข้าอ่าง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม จ.ยะลา เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ลดปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปัจจุบันคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 47 ของแผนงาน

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือชาวท่าวุ้ง ให้มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ

กรมชลประทาน โคกกะเทียม เร่งให้การช่วยเหลือ 4 ตำบล ริมแม่น้ำลพบุรี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคและสวนผลไม้ หลังภัยแล้งส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลพบุรี

ชป.ย้ำเมือง บุรีรัมย์ ไม่ขาดแคลนน้ำประปา เร่งผันน้ำไปสำรองไว้อย่างเต็มศักยภาพ

กรมชลประทาน ยืนยันเมือง บุรีรัมย์ มีน้ำประปาใช้เพียงพอจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน หลังมีรายงานข่าวจังหวัดบุรีรัมย์ วิกฤติอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ผลิตประปาเหลือน้ำอยู่

กรมชลประทาน เคียงข้างสู้ภัยแล้ง ส่งรถบรรทุกน้ำ ช่วยพื้นที่ภัยแล้ง

กรมชลประทาน ไม่หยุดนิ่ง เคียงข้างประชาชนสู้วิกฤติภัยแล้ง สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง

ชาวลุ่มน้ำบางขาม เฮ! กรมชลประทานช่วยส่งน้ำรอดวิกฤติขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

ชาวลุ่มน้ำบางขาม จังหวัดลพบุรี กว่า 9,000 ครัวเรือน รอดวิกฤตจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ หลังจากที่กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรต่างๆ

กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดน้ำกินน้ำใช้

กรมชลประทาน เดินหน้าส่งเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำตามแผนฤดูแล้งควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

กรมชลประทาน ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ

กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโดภคบริโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

1 2 3