ขายเหล้า

ทูลกระหม่อมฯ ทรงเป็นห่วงคลายล็อกสุรา แย่งยอดข้าวกัน

ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์อินสตาแกรม ทรงเป็นห่วงการคลายล็อกขายสุรา เคยเห็นแต่ที่ Africa เขาแย่งข้าวกัน แต่เมืองไทยเขาแย่งยอดข้าวกัน

เจอปรับแน่! ร้านเปิดจำหน่าย เวลาขายเหล้า เกินกำหนดกฏหมาย

เวลาขายเหล้า หลังจากวันนี้ 3 พฤษภาคม 2563 ภาครัฐได้อนุญาตให้มีการขายเหล้า และแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ประชาชนได้มีการไปซื้อเหล้า เบียร์ จำนวนมาก