ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด

อย. เร่งรัด ขึ้นทะเบียน วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์เร่งด่วน

วัคซีนโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน พบมีหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีน