ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19

อย. พร้อมขึ้นทะเบียน วัคซีนโควิด-19 เน้นรวดเร็วปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

อย. พร้อมขึ้นทะเบียน วัคซีนโควิด-19 หากประสบผลสำเร็จในการวิจัย ยินดีสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการทดลอง กรณีการข้ามขั้นตอนเพื่อความรวดเร็วในการวิจัย