Tag: ข่าว

กูเกิล ร่วมมือกับ SONP การตรวจสอบข่าวปลอม คัดกรองข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องมากขึ้น

24 มกราคม 2562

กูเกิล ร่วมมือกับ SONP การตรวจสอบข่าวปลอม คัดกรองข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องมากขึ้น

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ