ข้อปฏิบัติ ร่วมถวายอาลัยในเส้นทางริ้วขบวนพระบรมศพ 26 ต.ค. 60