ข้าราชการดีเด่น

‘หน.วิเชียร’ รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ผู้กล้าจับ ‘คดีเสือดำ’

“หัวหน้าวิเชียร” ข้าราชการผู้กล้าจับคดีเสือดำ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุท […]