ข้าราชการท้องถิ่น

คลัง เล็ง!เรียกคืน เงินเยียวยาเกษตรกร ข้าราชการท้องถิ่น อบต.

กระทรวงการคลัง เตรียมเรียกคืน เงินเยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท จากกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นที่ลงทะเบียนรับเงินนี้จำนวนหลายรายจากที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเกษตรกร