ข้าวนาปี

กรมชลประทาน แจงส่งน้ำให้ชาวหนองเสือใช้เพื่อพืชสวนไร่ ไม่เกี่ยวกับข้าวนาปี

รมชลประทาน ชี้แจงกรณีสื่อนำเสนอข่าว ชาวนาอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พื้นที่นากว่า 30,000 ไร่รอดภัยแล้ง หลังได้รับน้ำจากคลองรังสิตทีมปทุมธานีเร่งสูบน้ำเข้าคลอง

ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใน 31 ธ.ค.62 นี้

ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63