คณะจุฬาฯ

คณะจุฬาฯ ถวายฎีกายกเลิกม.112 ถึงพระเจ้าอยู่หัว 16 ภาษา

วันที่ 10 ธ.ค. 63 คณะจุฬาฯ ร่วมกันเขียน “ฎีกาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ต่อกรณีดังกล่าว เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 16 ภาษา

20.31 น. ม็อบราษฎร รัฐร้าวเราไม่ลืม สกายวอล์คปทุมวัน ยุติการชุมนุม

รัฐร้าวเราไม่ลืม – วันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 20.31 น. ที่บริเวณสกายวอล์คปทุมวัน ทางเชื่อห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง การชุมนุมของ ราษฎร

คณะจุฬาฯ ประกาศจัด รัฐร้าวเราไม่ลืม รำลึกความรุนแรงที่รัฐไทยใช้กับประชาชน

คณะจุฬาฯ ประกาศจัดกิจกรรม รัฐร้าวเราไม่ลืม บริเวณสกายวอล์คหน้ามาบุญครอง เวลา 17.30 น. โดยเป็นชุมนุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย