คดีที่ดินอัลไพน์

“ยุงยุทธ” ขอศาลเลื่อนอ่านอุทธรณ์คดีที่ดิน “อัลไพน์”

มึนหัวเป็นเหตุ ! “ยงยุทธ” ส่งทนายยื่นใบรับรองแพทย์แจ้งศาลป่วย ขอเลื่อนอ่านอุทธรณ์คดีทุจริตที่ดินอัลไพน์ ศาลนัดใหม่ 28 ก.พ.นี้  17 ม.ค.62- […]