Tag: คนตาบอด

ชายตาบอดล่องเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกสำเร็จ

23 เมษายน 2562

Mitsuhiro Iwamoto คือชายชาวญี่ปุ่น อายุ 52 ปี เขาอาศัยอยู่ที่ซานดิเอโก ก่อนจะเริ่มต้นออกเดินทางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ด้วยเรื่องยอร์ช Dream Weaver ขนาด 12 เมตร ถ้าอ่านแค่นี้ก็คงดูเหมือนเรื่องการออกล่องเรือธรรมดาทั่วไปใช่ไหมล่ะ แต่ความจริงแล้ว Mitsuhiro Iwamoto นั้นพิการทางการมองเห็นตั้งแต่วัยเพียง 16 ปี นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Mitsuhiro Iwamoto พยายามจะล่องเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.2556 Mitsuhiro Iwamoto เคยพยายามล่อเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกกับชายญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งมาแล้ว โดยเขาเริ่มต้นล่องเรือจากฟูกุชิม่าไปยังซานดิเอโก แต่กลับไ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ