คนเกิด

เกณฑ์การเลือกแฟนแต่ละวันเกิด

จะมีแฟนทั้งที เราก็ต้องเลือกกันหน่อยจริงไหมมาดูกันว่าแต่ละวันจะมีเกณฑ์การเลือกแฟนยังไงบ้าง วันอาทิตย์ จะมีแฟนทั้งทีคนๆ นั้นจะต้องอารมณ์ดี ส่วนคนเกิดวั […]

การแสดงออกเมื่อ “หึง” ของคนเกิดแต่ละวัน

ใครขี้หึงบ้างยกมือขึ้น วัดระดับความขี้หึงของคนเกิดแต่ละวันกันหน่อย ว่าเวลาหึงจะทำตัวอย่างไร วันอาทิตย์จะแสดงออกอย่างชัดเจน วันจันทร์จะชอบประชดประชัน ว […]