คนไทยคิดสั้น

เช็คยอด! คนไทยคิดสั้น และพยายามคิดสั้น 1-30 เม.ย. 63 ยอดสูงกว่าคนติดโควิดแล้ว

เช็คยอด! คนไทยคิดสั้น ก่อนหน้านี้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 มีคู่สาย 15 สาย ล่าสุดนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์